Gahô Takahashi - Musicienne - Koto

Yuiko Tsuno - Spectacle de Kamishibaï

Tinörks (Musique) Shizuku Kawahara & Hosei Tatemizu

Yuiko Tsuno - Spectacle de Kamishibaï

Masae Ando - "l'étoile de Gojahei" - Shamisen

Shizuki Mutsumi Danseuse de Nihon Buyo

Théatre kabuki

Maya Sato-Brémaud - Flûtiste

Shoko Kumada - Soprano

Maya Tomaru - Pianiste

Harumi Kinoshita - Clavecin et orgue

Akitsu Orii - Flûte traverso

Akiko Matsuda - Koto

Kiyoshi KOYAMA - Basson

Moeko Yamauchi - Théatre Kabuki

Mina Matsushita - Mannequin- Bodyart "théatre Nô" par Miko

Junko Murakini - Comédienne, danseuse.

 

Goupe Raïs

Awa Odori 阿波踊り. Matsuri -Danse traditionnelle de la région de Tokushima

Groupe Kirie: Gaho Koto, Wataru Nakajima, Mina Matsushita, Shoka Miho, Eriko Shino, Karin Florence Kato.